Spring Promotions

Craps

Huvud Spel Skärm

Craps

Craps spelas med två tärningar genom att kasta dessa från ena änden av bordet till det andra. Utdelning baseras på kombinationen av nummret som är resultatet av tärningskastet.

Hur man spelar

Satsningar på Passera Linjen

Ett spel i Craps börjar med ett "Come Out" kast. När spelaren kastar fram 7 eller 11 på det första kastet (På Come-out kastet) är det automatiskt en vinst. Om kastet är 2, 3 eller 12 , kallas det "craps" och du förlorar din Pass Linje satsning.

Alla andra nummer på vårt “Come Out” kast (4, 5, 6, 8, 9, eller 10) kommer bli din "Point". Din “Point” kommer markeras med en “ON” markör. Du vinner om du kan kasta fram din "Point" innan du kastar fram 7. Du förlorar om 7 kastas fram innan du får fram din "Point". Pass Linje satsningar kan inte tas bort när väl din point har satts. Placera dessa satsningar i området markerat med "Pass Linje" på bordet.

Utdelnings RatioJämna Pengar (1:1)

Satsningar på Passera Inte Linjen

Detta är motsatta satsningen till "Pass Linje" och är baserat på resultatet av kastet. Du förlorar på 7 eller 11, och vinner om 2 eller 3 kastas (12 är en "standoff", ingen vinner). Om kastet är 4, 5, 6, 8, 9, eller 10 bli det bli din "Point". Du vinner om du kastar 7 innan din "Point" är repeterad. Du förlorar om din "Point" kastas fram innan du kastar 7. Placera dessa satsningar i området märkt "Passera Ej Linje" på bordet.

Utdelnings RatioJämna Pengar (1:1)

Kom Satsningar

(Samma princip som en Passera Linjen satsning) "Kom" satsningar är satsningar gentemot tärningarna, precis som "Passera Linjen," med undantaget att "Kom" satsningar görs närsomhelst efter "Come-out" kastet. Du kan vinna på "naturliga" 7 eller 11, och du kan förlora på "craps" 2, 3 eller 12. Alla andra nummer blir din "come-point" (Dina marker flyttas till “come-point”), och du vinner om din "come-point" kastas innan 7 kommer upp. Du förlorar om 7 kastas fram innan din “come-point”. Placera dessa satsningar i området märkt "Kom" på bordet.

Utdelnings RatioJämna Pengar (1:1)

Kom Inte Satsningar

(Samma princip som en Passera Inte Linjen satsning) Den motsatta satsningen av "Kom". Du förlorar om det nästa kastet är 7 eller 11, och vinner på 2 eller 3 (12 är en "standoff"). Här kommer du vinna om 7 kastas fram innan din "Kom Inte Point” repeteras, och förlorar om "Kom Inte Point" kommer innan 7 kastats fram. Placera dessa satsningar i området märkt "Kom Inte Bar" på bordet.

Utdelnings RatioJämna Pengar (1:1)

Place Win Satsningar

Du kan placerar en "Place Win Satsning" närsomhelst på något av eller alla av de följande nummer: 4, 5, 6, 8, 9, eller 10. Om nummret du har "placerat" kastas fram innan 7 vinner du. Utdelning sker efter följande tabell :

Tärnings Kast Utdelnings Ratio
Point: 4 eller 10 $9.00 för varje fem dollar satsade
Point: 5 eller 9 $7.00 för varje fem dollar satsade
Point: 6 eller 8 $7.00 för varje sex dollar satsade

*Alla ‘Place Win’ satsningar som sker innan en ‘point’ har skapats kommer markeras med en “OFF” markör. Så snart en ‘point’ har skapats kommer marker värdet att visas och satsningen kommer vara aktiv.

Place Lose Satsningar

Liknande en “Place Win Satsning” med undantaget att du betalas om du kastar en sjua innan det nummer som du har "placed”. Utdelning sker efter följande tabell:

Tärnings Kast Utdelnings Ratio
Point: 4 eller 10 $5.00 för varje elva dollar satsade
Point: 5 eller 9 $5.00 för varje åtta dollar satsade
Point: 6 eller 8 $4.00 för varje fem dollar satsade

Buy Satsningar

En buy satsningar är samma sak som en place satsning, men med en annan utdelnings tabell. För att kunna skilja en buy satsning från en “KOM” satsning är satsningen markerad med en “BUY” markör. “BUY” satsningar är vanligtvis gjorda på 4, 5, 6,8, 9 eller 10. En buy satsning vinner om nummret kastas innan 7. En 5% kommission dras från alla vinnande “BUY” satsningar. Payouts Utdelning sker efter följande tabell:

Tärnings Kast Utdelnings Ratio
Point: 4 och 10 $2.00 för varje en dollar satsade
Point: 5 och 9 $3.00 för varje två dollar satsade
Point: 6 och 8 $6.00 för varje fem dollar satsade

Lay Satsningar

Motsatsen till en buy satsning. En lay satsnings kommer markeras med en “LAY” markör. Lay satsningar är vanligtvis gjorda på 4,5,6,8,9 eller 10. En Lay satsning vinner när 7 kastas fram innan nummret du satsar på. En 5% kommission dras från alla vinnande “LAY” satsningar. Utdelning sker efter följande tabell:

Tärnings Kast Utdelnings Ratio
Point: 4 och 10 $1.00 för varje två dollar satsade
Point: 5 och 9 $2.00 för varje tre dollar satsade
Point: 6 och 8 $5.00 för varje sex dollar satsade

Passera Linje Odds Satsningar

För att placera en odds satsning på din passera linje satsning, måste du vänta tills en ‘point’ har skapats. Det är olika utdelningar för varje point. Till skillnad från en orginal passera linje satsning, kan en ouppklarad passera linje odds satsning tas bort. Placera en passera linje odds satsning genom att klicka på bordet “PASS LINE” området, under din orginal passera linje satsning.

Tärnings Kast Utdelnings Ratio
Point: 4 och 10 $2.00 för varje en dollar satsade
Point: 5 och 9 $3.00 för varje två dollar satsade
Point: 6 och 8 $6.00 för varje fem dollar satsade

Passera Inte Linje Odds Satsningar

Placera en passera inte linje odds satsning genom att klicka på högersidan om din orginal satsning i “Passera Inte Linje” på tärnings bilden som visar 6x6.

Tärnings Kast Utdelnings Ratio
Point: 4 och 10 $1.00 för varje två dollar satsade
Point: 5 och 9 $2.00 för varje tre dollar satsade
Point: 6 och 8 $5.00 för varje sex dollar satsade

Kom och Kom Inte Odds Satsningar

Kom och Kom Inte Odds Satsningar placeras under Kom och Kom Inte satsningar, efter att de har flyttats till point’s boxen.

En vinnande kom odds satsning betalar:

Tärnings Kast Utdelnings Ratio
Point: 4 och 10 $2.00 för varje en dollar satsade
Point: 5 och 9 $3.00 för varje två dollar satsade
Point: 6 och 8 $6.00 för varje fem dollar satsade

En vinnande kom inte odds satsning betalar:

Tärnings Kast Utdelnings Ratio
Point: 4 och 10 $1.00 för varje två dollar satsade
Point: 5 och 9 $2.00 för varje tre dollar satsade
Point: 6 och 8 $5.00 för varje sex dollar satsade

Hardway satsningar

Det finns fyra Hardway satsningar: 4, 6, 8 och 10. För att vinna på en Hard way satsning, måste tärningarna visa ett par innan nummer "7" kastas eller någon annan kombination av de Hard way nummer som finns. Som ett exempel, om du väljer hard 6, måste nummret kastas som 3 & 3, innan en annan kombination av 6 (4/2; 5/1; 2/4; 1/5) har kastats.

Hard way satsningar betalat följande:

Tärnings Kast Utdelnings Ratio
Hard 4 och 10 $7.00 för varje $1.00 satsade
Hard 6 och 8 $9.00 för varje $1.00 satsade

Proposition Satsningar

Proposition satsningar är alla en-gångs satsningar som har sin utgång på nästa kast av tärningarna. Proposition satsningar är lokaliserad till mitten av bordet. Här följer en förklaring av dessa satsningar:

Horn Satsningar

Horn satsningar vinns om nästa kast visar 2, 3, 11 eller 12.

Tärnings Kast Utdelnings Ratio
2 och 12$30 för varje $1.00 satsade
3 och 11$15.00 för varje $1.00 satsade

Craps & Elva (C&E)

(Liknande Horn satsningar). När en satsning görs på “C” eller “E”, kommer du vinna nästa kast om resultatet är 2, 3, 11 eller 12. Detta är utdelningen:

Tärnings Kast Utdelnings Ratio
Craps (2, 3, 12)$7.00 för varje $1.00 satsade
Elva (11)$15.00 för varje $1.00 satsade

Fält Satsningar

Detta är en en-gångs satsning som kan göras på alla kast. Om 3, 4, 9, 10, eller 11 kastas, vinner du 1:1. Om 2 eller 12 kastas kommer du vinna 2:1. Om alla andra nummer kastas fram som ett resultat, förlorar du din satsning. Denna satsning placeras i området märkt "FIELD" på bordet.

Tärnings Kast Utdelnings Ratio
3, 4, 9, 10 eller 11$1.00 för varje $1.00 satsade
2 eller 12$2.00 för varje $1.00 satsade

Big 6 Big 8

Du kan placera dessa satsningar när som helst. Du kan placera en satsning på antingen 6, 8 eller båda samtidigt, satsningen vinner om de nummer du valt kommer upp innan nummer 7 kastats fram. Placera dessa satsningar på området markerat med “big 6” eller “big 8”.

Tärnings Kast Utdelnings Ratio
6$1.00 för varje $1.00 satsade
8$1.00 för varje $1.00 satsade

Alla 7 (Big Red)

Du satsar på att nästa kast kommer visa 7. Denna satsning betalar $4.00 för varje $1.00 satsad.

Alla Craps

Du vinner på någon av de följande craps nummer 2, 3, eller 12 som kastas fram i nästa kast. Denna satsning placeras i området märkt "ALLA CRAPS" på bordet. Detta betalar $7.00 för varje $1.00 satsad.

SpelGräns $1 till 100 $5 till 500 $25 till 1000
MINMAXMINMAXMINMAX
Passera linje11005500251,000
Passera linje Odds13x Wager13x Wager253x Wager
Passera Inte linje11005500251,000
Passera Inte linje Odds13x Wager13x Wager13x Wager
Fält11005500251,000
Kom Satsning11005500251,000
Kom Satsning Odds13x Wager13x Wager13x Wager
Kom Inte Satsning11005500251,000
Kom Inte Satsning Odds13x Wager13x Wager13x Wager
Place Satsning11005500251,000
Buy Satsning11005500251,000
Big 6 & 811005500251,000
Alla 7 Satsning13511255250
Alla Craps1201655140
11 eller 3110135565
2 eller1215117530
Hard 6 & 81151505110
Hard 4 & 101201655140
Lay 6 & 811005500251,000
Lay 5 & 911005500251,000
Lay 4 & 1011005500251,000

$1 to 100 Limit

On the 4 or 10 the max is $400.
On the 5 or 9 the max is $300.
On the 6 or 8 the max is $240.

$5 to 500 Limit

On the 4 or 10 the max is $2,000.
On the 5 or 9 the max is $1,500.
On the 6 or 8 the max is $1,200.

$25 to 1,000 Limit

On the 4 or 10 the max is $4,000.
On the 5 or 9 the max is $3,000.
On the 6 or 8 the max is $2,400.